Planter og plantesammensætning

At plante buske og træer kræver ikke den store ekspertise og oftest vil det lykkes ganske fint, når bare at plantes sættes ned i jorden – Men med lidt ekstra forberedelse er der meget større chance for succes.

Det ved vi en del om 🙂

Ved små og større planteopgaver sørger vi for at planterne bliver  grundigt gennemgået inden plantning.
Vi sørger for de optimale jordforhold.
Er jorden meget hård, leret eller sandet forbedrer vi den. – En lerjord tilføres sand, og omvendt kan en sandjord tilføres kompost.

Plantesammensætning

Buske, træer og stauder skal plantes i den rette jordtype og under de rigtige lysforhold for at trives bedst muligt.

Resultatet ses ofte efter 1-2 sæsoner, og derfor kommer den faglige viden i særdeleshed i spil, når der inden plantningen skal vælges hvilke planter som skal bruges.

Vi planter og står også ofte for vedligeholdelsen i sæsonerne efter så planterne får den bedste pleje i de bedste forhold.