H.Hoffmann A/S  tilbyder grøn totalservice af udearealer så jeres boligforening eller firmadomicil ser flot ud hver dag hele året.

Vi kan stå for pasning og nyplantning af blomster, buske og hække, tilplantning, beskæring og fældning af træer samt anlæg af græsplæner og græsslåning.
Arbejdsopgaverne kan også omfatte brolægning og flisearbejde eller andre former for forandring eller nyanlæg.

Kontakt os og lad os tale om jeres behov

Udendørs fejning på alle tider af døgnet kan være en del af ejendomsservice og grøn vedligeholdelse. Dette udføres ofte af feje/sugemaskiner på alle former for belægninger. Maskinerne har frontmonterede koste, som kommer ind i – og rundt om – alle hjørner.

Fejning er ikke kun et spørgsmål om at fjerne snavs og nedfaldne blade, så der ser pænt ud. Det er også et spørgsmål om at holde ukrudt væk. Derfor indgår fejning og ukrudtbekæmpelse naturligt i vores tilbud om grøn vedligeholdelse.

I flere boligforeninger har man valgt at lade H.Hoffmann A/S stå for alle Viceværtfunktioner i boligforeningen.

Det er opgaver som indsamling og sortering af affald, rensning og vedligeholdelse af facader, rensning af tagrender og nedløbsrør, kloakservice, viceværtservice m.m

Vi udfører desuden skadedyrsbekæmpelse

Vi sørger også for snerydning og glatførebekæmpelse i et døgnberedskab i vintermånederne.