Danske Anlægsgartneres garantiordning

Anlægsgartnerne H.Hoffmann A/S  er medlem af Danske Anlægsgartnere og derved  omfattet af Dansk Anlægsgartnere Garantiordning.

Håndværkergaranti har til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og medlemsvirksomheder. Garantiordningen fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk som en medlemsvirksomhed af Danske Anlægsgartnere har udført.

Ordningen dækker med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.

Garantifonden 

Danske Anlægsgartneres Garantifonden indtræder i krav mod et medlem, som ikke efterlever en kendelse.

Indbringes den af ankenævnets afsagte kendelse for domstolene, vil fuldbyrdelsen via garantifonden afvente sagens udfald ved domstolene.

Garantifonden forudsætter, at der inden for en 4 ugers frist, efter klagens henvendelse til nævnet, ved foreningen Danske Anlægsgartneres mellemkomst, er blevet foretaget en forundersøgelse/mægling af sagen, hvor medlemsvirksomheden er blevet forelagt klagen og har fået mulighed for at tage stilling, før den evt. sendes til videre behandling i ankenævnet.