Er træerne blevet for høje eller skal de helt fjernes?

Ønsker i mere lys og luft fra alt for store træer? Ønsker i at træerne har bedre symmetri eller en mere harmonisk krone?

Er træerne vokset til en placering hvor de er til gene eller udgør en sikkerhedsmæssig risiko ?

Vi har lang erfaring i topkapnings og træfældningsopgaver.

Vores dygtige Arborister/ Topkappere er specialuddannet med nyeste viden og sikrer en effektiv og tryg udførelse.

Vi har specialmaskiner til klipning, fældning og rodfræsning og vi kan fjerne træer på placeringer der vanskeliggøres af f.eks svære hældninger eller tæt bebyggelse

For optimal tryghed har vi forsikring på alle træopgaver

Træbeskæring

i Aarhus og omegn

Vi beskærer, nedskærer, opstammer og studser og vores folk arbejder ud fra den nyeste viden på området.
Vores topkappere udfører beskæring  enten ved træklatring eller ved brug af lift.

To dygtige topkappere på arbejde med fritsrumsbeskæring / nedskæring af større grene, som kunne være til fare for cyklister og billister.

Topkapperne arbejder altid i makkerpar (en i toppen og en på jorden), og begge med en uddannelse som arborist/ topkapper, hvor specielt førstehjælp er på skoleskemaet (hvis uheldet skulle være ude).

Imponerende ser det ud fra jordsiden, og uanset størrelse kommer både grene og stammestykker sikkert til jorden.

I skoven er der god plads til at lade stykkerne falde, men ofte kræves det, at vi firer det hele sikkert til jorden, for at undgå at ramme huse/ belægninger o.lign.

Rodfræsning i Aarhus og omegn

Anlægsgartnerne H.Hoffmann A/S  kan fjerne træstubbe og bambusrødder ved rodfræsning (stubfræsning).
Vi udfører stubfræsning sammen med træfældning i hele Aarhus og omegn

To dygtige topkappere på arbejde med fritsrumsbeskæring / nedskæring af større grene, som kunne være til fare for cyklister og billister. Faretruende ser det ud, men med seletøjet på kan det allerhøjst resultere i en gyngetur, hvis benene eller kroppen slipper taget fra træets stamme