Vi tegner  haver, der virker; i kraft af vores erfaring og faglige baggrund inden for formgivning, planteanvendelse og plantekendskab samt anlægsteknik herunder belægninger og jordbund.

En komplet haveplan indeholder en havetegning i målfast forhold, planteliste med danske & botaniske navne, billeder og beskrivelse af hver enkelt plante samt en materialeliste endvidere med billeder og uddybende beskrivelser.

Vi arbejder primært med haveplaner og haveskitser i privathaven, men planlægger også for virksomheder, institutioner og kirkegårde m.m.